En e-cigaret er ikke medregnet i rygeloven

En e-cigaret , plusdamp.dk, er en betegnelse for en elektronisk cigaret, hvilket kan benyttes i stedet for normale cigaretter. Hvorfor bør du vælge en e-cigaret i stedet for en almindelig cigaret? Rigelige fortrin er en e-cigaret indehaver af, eksempelvis: nul tjære og giftige stoffer, ikke miljøskadelig, ingen passiv rygning hos andre mennesker, nul røg på grund af forbrænding af cigaretten, ikke nogen fare i forbindelse med de kemiske reaktioner som opstår ved antænding, ikke nogen risiko for brand, ikke nogen fysisk afhængighed, lignende fornemmelse af at inhalere og ryge, må bruges næsten overalt, langt bedre pris end ordinære cigaretter, ingen misfarvning af tænder, ingen gullige vægge plus gardiner i huset, ikke nogen stinkende ånde samt nul tøj med tobaksstank. En e-cigaret bliver fremstillet til at erstatte tobakscigaretterne, men ikke med det indhold, der består af sundhedsskadelige stoffer, som f.eks. kuldioxid, tjære, bly, arsenik, salpeter, cyanid, benzen, formaldehyd, radon, acetone, polonium-210, DDT og så videre. En ordinær cigaret indeholder i gennemsnit op til ca. firetusinde kemiske stoffer, og heraf er flere giftige og kræftfremkaldende. ”Røgen” fra en e-cigaret er bestående af damp, evt. tilsat nikotin, der er valgfrit, men det føles meget ligesom cigaretrøg. En e-cigaret indeholder ingen giftige tilsætningsstoffer, lige bortset fra nikotin, og eftersom at de ikke er tobakforbrændende, så udsætter de ikke personer for passiv rygning, og dermed er e-cigaretter ej medregnet i rygeloven. En e-cigaret kan af den grund bruges næsten overalt, såsom på arbejdspladser, cafeer, bodegaer, hoteller og endda i visse lufthavne samt på nogle fly.