Rettesnor til dit firma angående vikarbureau, outplacement og rekruttering – Århus

Særligt i et større firma som i Århus, er det mest vigtige at have ansat intelligente kolleger. Men, hvordan kan man finde dem? Rekruttering – Århus vil give dig anvisninger med at få de allerbedste kollegaer. Og, hvad med hvis de skal have orlov? Ja, så kan man ringe til et vikarbureau – Århus, som vil hjælpe med at anskaffe en vikar. På et tidspunkt kan du evt. få brug for at afskedige en medarbejder. Hvad skal der så ske nu? Her kommer outplacement, Århus til at kunne bruges.

Det er gavnligt at have lavet en tilbundsgående arbejdsbeskrivelse, når man skal bruge rekruttering i Århus, for så ved de jobsøgende, hvad det er firmaet forventer af dem. Derefter vil rekruttering, Århus lede efter brugbare sjæle til stillingen i databasen og evt. lægge en annonce ud på jobportaler og i aviser. Dem, der søger jobbet, går gennem nogle interviews og faglige og personlige tests, og derudover tjekkes referencerne og straffeattesterne. Derefter bliver de introduceret hos dit selskab, hvorefter der afholdes konversationer og i enden udvælgelse af din nye kollega.

Idet en ansat har brug for at komme på orlov, er det vigtigt at kunne få fat på en god vikar. Dog tager det lang tid selv at finde den bedst mulige vikar, så man kan lade et vikarbureau Århus - www.temp-team.dk – gøre det. Ud over det ordner de udbetaling af løn, social økonomisk hjælp og pensionsordning.

Man skal evt. opsige en kollega en eller anden dag, men det kan være vanskeligt, men det er endnu værre for medarbejderen, som opsiges, så her kan outplacement i Århus benyttes. Dette indtræffer ved, at outplacement – Århus støtter dig og den afskedigede kollega igennem hele processen.

Efterskole, dykning & rigelige andre tilvalgsfag

Indenfor de sidste par år har der været en god del opmærksomhed hvad angår klimaet, og det er endt ud i et fremragende påhit. Jeg har jo taget den beslutning, at jeg agter at erstatte mit afdankede naturgasfyr med et dugfriskt & klimarigtigt biobrændselsfyr! Oveni en reduktion af mængden af CO2 vil det jo på samme tid resultere i den virkning, at jeg faktisk sparer penge, fordi biobrændsel koster væsentligt færre penge end naturgas og olie.

Først og fremmest har jeg undersøgt nogle biobrændselsfyr af mærket Windhager, og jeg havde nærmest i forvejen besluttet mig for hvilket, jeg ville indhandle, da jeg fandt en webpage omkring jordvarme. Et jordvarmeanlæg er jo på samme tid en klimarigtig kilde til varme, som er oplagt i stedet for et biobrændselsfyr. Pt. fatter jeg på ingen måde, hvad jeg bør købe!

Jeg kan jo observere både plusser og minusser ved begge dele. Eksempelvis besidder jordvarme det plus, at det er en konstant kilde til energi, og at man ene og alene faktureres for den lille smule elektricitet, som det tilhørende anlæg behøver for at fremstille energi af jordvarmen. Det er dog lidt dyrt at få, så i første omgang ville et Windhager-biobrændselsfyr klart være mest rentabelt.

På den anden side består et jordvarmeanlæg dog længere, + jeg er oplyst om, at anlægget inden blot 10 år tjener sig ind, hvorfor det faktisk ikke er noget dumt køb. Jeg er af den grund meget i tvivl, selvom jeg fortsat bedst kan lide Windhager biobrændselsfyr.

Forekommer der nogle her, der besidder kendskab til de to opvarmningsinstallationer & er i stand til at vejlede mig vha. et vidunderligt tip…? Sådan et ville jeg altså i al fald blive glad for.

Kunne du tænke dig at lære mere vedrørende nye regler trailerkørekort?

Starter du snart på at tage et trailerkort? Har du lyst til at lære noget mere i forbindelse med nye regler trailerkørekort (www.trailerjan.dk/hvad-kan-vi/nye-regler-for-trailerkorekort) 2013 foruden trailerkørekort København? Det kan også være, du vil vide noget mere i forbindelse med et campingvogn kørekort (www.trailerjan.dk/hvad-kan-vi/hestetrailer-korekort)? Det elementære kørekort til bil giver dig ret til at køre med trailer på op til 750 kg og en vægt af vogntog på maksimum 3500 kg.

Der kom nye trailerkørekort regler i starten af dette år, som bl.a. bevirker, at du kan udvide dit generelle B-kørekort til B+ kørekort. Med de nye regler trailerkørekort, 2013, har du lov til at køre med en vægt af bil + anhænger på op til 4250 kilo.

Har du brug for et trailerkort, der giver dig lov til kørsel med mere end 4250 kilo i vægt af vogntog, så er det et BE kørekort, som man skal erhverve. Adskillige mennesker har den holdning, at der er flere fortrin ved BE kortet frem for B+ kørekortet. Indholdet i undervisningen & beløbet er magen til, hvilket betyder, at du kommer til at få mere for de penge, du skal betale. Der er kun en forskel, som er, at du ved dette kørekort skal køre med et mere tungt vogntog til dine kørelektioner såvel som til køreprøven. Du kan køre med meget mere tungt vognlæs, og dertil vil dit BE kørekort være accepteret overalt. Var du klar over, at det er muligt at få en eminent trailerkørekort pris (www.trailerjan.dk/hvad-kan-vi/trailerkorekort)? Og man kan sagtens få sit trailerkørekort København, hvis man bor der. Hvis det er et campingvogn kørekort el. hestetrailer kørekort, du vil have, så kan du også det. Du kan bare spørge, såfremt du godt kunne tænke dig at lære noget mere i forbindelse med eksempelvis BE kørekort, trailerkørekort pris, nye regler trailerkørekort og/eller hestetrailer kørekort.

Outplacement er godt for både arbejdsgiveren og ansatte

Som chef i en større organisations kommunikationsafdeling, oplevede jeg desværre for nylig at skulle sige farvel til tre af mine ansatte. I den forbindelse traf vi også en beslutning om at tilbyde et et omfattende outplacement forløb for de opsagte ansatte. På denne måde så vi nemlig muligheden for at give dem et kvalificeret afsæt for at komme videre med deres karriere. Det havde vi en følelse af, at vi var forpligtiget til, fordi at vi faktisk var tilfredse med deres arbejdsindsats. Som et resultat af den ustabile økonomiske situation var vi i firmaet dog tvunget til at spare et sted.

Den helt store fordel ved at bruge penge på at tilbyde de fyrede medarbejdere et outplacement forløb ved en ekstern partner er, at vi endda i tiden efter, at fyringerne er blevet meldt ud, har haft nogle arbejdsomme samt glade ansatte i afdelingen. Derudover har de planlagte outplacement forløb for de medarbejdere, der fik en fyreseddel medført, at det øvrige personale i afdelingen har haft nemmere ved at godtage den nye arbejdsfordeling efter fyringerne. De professionelle outplacement forløb endte som følge heraf med at være en måde at bevise, at vi bærer en social ansvarsfølelse samt sikre en optimal afvikling i et yderst vanskeligt forløb.

For de pågældende ansatte har outplacement forløbet tillige gjort en kæmpestor forskel. Under opsigelsesperioden har de alle haft en fast tilknyttet outplacement konsulent fra et vikarbureau der ikke kun har rådgivet dem om at skrive den gode jobansøgning samt resumé til jobs, der passer til deres kompetencer. Outplacement rådgiveren har derudover også bidraget med en professionel vejledning, som har hjulpet de pågældende ansatte til at få kortlagt deres professionelle kvalifikationer såvel som tænkelige muligheder på arbejdsmarkedet. Af den grund har de fået mod på deres nye tilværelse som jobsøgende.

Skal du snart føre en fyringsrunde i dit firma ud i praksis, eller er du måske nødt til at afskedige en medarbejder? Uanset baggrunden for fyringen og det reelle omfang af en egentlig fyringsrunde, er outplacement for samtlige af de pågældende ansatte en attraktiv investering for både arbejdspladsen og de medarbejdere, der fik en opsigelse. Med baggrund i de imponerende oplevelser fra min egen virksomhed, vil jeg af den grund appellere til, at man i vid udstrækning vælger at investere i outplacement forløb, når man er nødt til at tage afsked med medarbejdere.

Er du i stedet selv står og er har fået en opsigelse, og har du svært ved at se, hvordan du kan få et godt job? Så kan du også med fordel overveje mulighederne for, at firmaet vil hjælpe godt på vej ved at investere i et vejledningsforløb sammen med en outplacement konsulent. I denne situation kan tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen i de fleste tilfælde hjælpe dig med at få skrevet en aftale om outplacement ind i fratrædelsesaftalen. På denne måde får du nemlig et fantastisk udgangspunkt for at forvandle opsigelsen til noget konstruktivt og til at sætte helt nye mål for din karriere.